โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดรถไฟ

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพ

ชุมชนตลาดรถไฟ

วันที่ 23  กันยายน 2562

ณ  ตลาดรถไฟ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดรถไฟ วันที่ 23  กันยายน 2562 ณ  ตลาดรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดรถไฟ วันที่ 23  กันยายน 2562 ณ  ตลาดรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดรถไฟ วันที่ 23  กันยายน 2562 ณ  ตลาดรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดรถไฟ วันที่ 23  กันยายน 2562 ณ  ตลาดรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดรถไฟ วันที่ 23  กันยายน 2562 ณ  ตลาดรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,893,476