กิจกรรมการประชุมร่วมหน่วยงานใน  จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการประชุมร่วมหน่วยงานใน

จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 ธันวาคม  2561        

ณ ห้องประชุมแก่นเมือง

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


กิจกรรมการประชุมร่วมหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2561     ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการประชุมร่วมหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2561     ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการประชุมร่วมหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2561     ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการประชุมร่วมหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2561     ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการประชุมร่วมหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2561     ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Visitors: 180,891,037