โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า

วันที่  7 พฤษภาคม 2560

ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่  7 พฤษภาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Visitors: 180,895,197