โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

วันที่  7 สิงหาคม 2560

ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมภาคอีสาน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมภาคอีสาน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมภาคอีสาน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วมภาคอีสาน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

Visitors: 180,891,036