โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ จ.สุรินทร์

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

ณ โรงพยาบาลสุรินทร์  อ.เมือง  จ.สุรินทร์

 มูลนิธิศรีแก้วอริยะ มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์  โรงพยาบาลสุรินทร์
โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
Visitors: 180,891,038