โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,893,474