โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา

วันที่ 22-23  มีนาคม 2558 

ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 

ต.หนองโก  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

 

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 22-23 มีนาคม 2558  ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 22-23 มีนาคม 2558  ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือคนชรา วันที่ 22-23 มีนาคม 2558  ณ บ้านหมู่ 4, 14, 3, 13, 8, 16 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,643