โครงการมอบทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ จ.ขอนแก่น

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 

ณ   สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่น สทท.11


โครงการมอบทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น สทท.11

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น สทท.11

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น สทท.11

โครงการมอบทุนช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น สทท.11

Visitors: 180,884,953