โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม 

ต.ในเมือง   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

 

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่                        วันที่ 31 ธันวาคม 2557                                                                            ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่                        วันที่ 31 ธันวาคม 2557                                                                            ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่                        วันที่ 31 ธันวาคม 2557                                                                            ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่                        วันที่ 31 ธันวาคม 2557                                                                            ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่                        วันที่ 31 ธันวาคม 2557                                                                            ณ วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,888,649