โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจสร้างกุฏิพระกรรมฐานวัดถ้ำโพรง

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจ

สร้างกุฏิพระกรรมฐานวัดถ้ำโพรง

วันที่  3 เมษายน 2556

วัดถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว  

ต.สร้างค้อ   อ.ภูพาน  จ.สกลนคร

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจ สร้างกุฏิพระกรรมฐานวัดถ้ำโพรง วันที่ 3 เมษายน 2556 ณ วัดถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว  ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจ สร้างกุฏิพระกรรมฐานวัดถ้ำโพรง วันที่ 3 เมษายน 2556 ณ วัดถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว  ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจ สร้างกุฏิพระกรรมฐานวัดถ้ำโพรง วันที่ 3 เมษายน 2556 ณ วัดถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว  ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจ สร้างกุฏิพระกรรมฐานวัดถ้ำโพรง วันที่ 3 เมษายน 2556 ณ วัดถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว  ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการผ้าป่าสามัคคีรวมใจ สร้างกุฏิพระกรรมฐานวัดถ้ำโพรง วันที่ 3 เมษายน 2556 ณ วัดถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว  ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน จ.สกลนคร

Visitors: 180,891,031