โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 ตุลาคม 2556

ณ  เขตพื้นที่ตำบลในเมือง  

อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ เขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ เขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ เขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ เขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ เขตพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 180,888,648