โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังเก่า

โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังเก่า

วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556

ณ   มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  

115 ม.14  ต.ในเมือง   

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น


 

โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังเก่า วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 115 ม.14 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังเก่า วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 115 ม.14 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังเก่า วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 115 ม.14 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังเก่า วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 115 ม.14 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังเก่า วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 ณ  มูลนิธิศรีแก้วอริยะ 115 ม.14 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,893,475