โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โครงการตักบาตรทำบุญ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ   วัดป่าศิริวันวนาราม  

ต.ในเมือง   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

 

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการตักบาตรทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ  วัดป่าศิริวันวนาราม ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Visitors: 180,893,474