พิธีอธิษฐานบุญ สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ

Visitors: 180,893,474