กิจกรรม มูลนิธิศรีแก้วอริยะ

กิจกรรม

โครงการมูลนิธิศรีแก้วอริยะ
 
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
ใจดี สติมา ปัญญารู้
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ช่วยเหลือสังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งความดี
เพื่อมวลมนุษยชาติ
 
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมทำบุญกฐินสมทบ ณ วัดโพธิ์ชัย
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ตักกบาตรเทโวโรหณะ 
ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ถวายภัตตาหารเพล
วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวงอ.เมือง จ.ขอนแก่น
โรงทานมหากุศล
ตักบาตรเทโวโรหณะ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล 
ณ วัดพระบาทภูพานคำ 
เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
อธิษฐานบารมี
สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ
พร้อมกัน 10 องค์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
อธิษฐานบุญ
สร้างพระพุทธรัตนมหาบารมี 30 ทัศ
พร้อมกัน 10 องค์
ประมวลภาพ ส.ค. 60ผ้าป่าบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผ้าป่าสามัคคี 28-31 สิงหาคม 2561
สร้างศาลาพระใหญ่
นำไฟฟ้าเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรม
มอบทุนสนับสนุน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา จ.เพชรบูรณ์
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมถวายสักการะพระศพ 
สมเด็จพระสังฆราช
ประมวลภาพถ่าย 
งานบุญผ้าป่าจัดซื้อที่ดิน
สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมาธิอริยะลีลานาโน 
8-12 พ.ค. 2558
ท่านรองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ
นำคณะเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จ.สุรินทร์ ปี 2556
รองประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
วันตำรวจ ปี 2557
มอบทุนบ้านเด็ก จ.อุดรธานี
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนช่วยเหลือคนชรา จ.เชียงใหม่
ท่านรองประธานมูลนิธิ
พร้อมคณะเจ้าหน้ามูลนิธิศรีแก้วอริยะ
จัดโรงทานอิ่มบุญ
ในงานตักบาตรเทโวฯ เขื่อนอุบลรัตน์ ปี 2557
มอบทุน นศ.คณะแพทย์ศาสตร์ และสนับสนุนพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ปี 2557
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร
โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนพิการ
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
มอบทุนสนับสนุน
โรงพยาบาลสุรินทร์
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
"บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี"
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์
จ.ขอนแก่น
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ
มอบทุนสนับสนุน
โรงเรียนฝางวิทยายน จ.ขอนแก่น
พิธีเททองหล่อ
พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม 
"ปางเปิดโลกรับโชคอมตะจักรวาล"
ขบวนแห่มหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
พระอารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
จับสลากมอบของรางวัลส่งเสริมอาชีพ
พิธีเปิดถนนบุญบันดาลโชค 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
พระอาจารย์แม่อมิตา อริยญาณธัมโม
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
นำอธิษฐานบุญปล่อยปลา 
ไถ่ชีวิตสัตว์ ให้ชีวิตเป็นทาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
 จ.ขอนแก่น ถวายพันธุ์กล้วย
ให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
พิธีเททอง
องค์สมเด็จพระพุทธเมตตา 
"ปางเปิดฤทธิ์เนรมิตรแก้วสารพัดนึก"
พิธีเจิม
ฆ้องใหญ่มหามงคล
บารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
ร่วมลงนามถวายอาลัย
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ผ้าป่าบุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
สร้างอาคารที่พักผูปฏิบัติธรรม
พิธีมหาบารมีบุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
มอบทุนสนับสนุน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลปลวกแดง
ขอกราบแสดงความอาลัย
ต่อการถึงแก่มรณภาพของ
พระธรมมงคลวุฒาจารย์
(บุญยนต์ ปุญญาคโม)
ร่วมปฏิบัติธรรม 8-12 มี.ค. 2562
"บันทึกประวัติศาสตร์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์"
สงกรานต์ 2562 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน จ.ขอนแก่น
ผ้าป่าสร้างพระพุทธรูปปางห้ามญาติ
สร้างพระสิวลีมหาโชค ปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมา
มอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ
โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ  จ.ขอนแก่น
พิธีเททองพระสมเด็จองค์ปฐม
“ปางเปิดปาฏิหาริย์ บันดาลสุขสมบัติทิพย์”
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
ประมวลภาพผ้าป่า
บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สิงหาคม 2561
กองบุญ
"อัศจรรย์บุญ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์"
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุนบ้านเด็กดี จ.เชียงใหม่
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุน
บ้านเด็ก ธารน้ำใส จ.ลำพูน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุน บ้านตะวันใหม่ จ.สมุทรปราการ
ท่านประธานมูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
มอบทุนสนับสนุน บ้านศิริวัฒนะธรรม จ.ราชบุรี
พิธีอัศจรรย์บุญ 84,000 พระธรรมขันธ์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมาธิอริยะลีลานาโน
มูลนิธิศรีแก้วอริยะ จ.ขอนแก่น
Visitors: 180,884,953